Tietosuojaselosteet

A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-Asemat Oy:n, Ajovarma Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste

7.1.2019

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Group Oy

Valimotie 9-11, 00380 Helsinki

PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

tietosuoja@a-katsastus.fi

Rekisterin nimi

A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-Asemat Oy:n, Ajovarma Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös A-Katsastus-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä A-Katsastus Group Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakasnumero
 • Asiakastunnisteita
 • Henkilötunnus (Lupa- ja vakuutuspalveluissa vain henkilön tunnistamiseen. )
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Maksupalvelumme tuottaa Klarna. Maksutapahtuman yhteydessä asiakkaan antamien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Klarna. Klarnan tietosuojaehtoihin voit tutustua maksutapapahtuman yhteydessä löytyvistä linkeistä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakastietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n tai ETA:n ulkopuolisten kumppaneiden suhteen edellytämme EU-US Privacy Shield -sopimusta tai muuta tietosuoja-asetuksen mukaan hyväksyttyä tapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Katsastus -konsernin ja palvelutarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus poistaa tiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat kuluttaja-asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin tai profilointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus esittää pyyntö henkilötietojensa poistamisesta kuluttaja-asiakasrekisteristä. Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

Henkilötietoja koskeva pyyntö (tarkastus, korjaus, poisto) tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa.

A-Katsastus Group Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi.Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

A-Katsastus Groupin puhelin- ja sähköpostipalvelun rekisteri

1.11.2018

Rekisterinpitäjä

 
A-Katsastus Group 
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 
tietosuoja@a-katsastus.fi
 
Rekisterin nimi
 
A-Katsastus Groupin puhelin- ja sähköpostipalvelun rekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella A-Katsastus Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-Asemat Oy:n, Ajovarma Oy:n, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n, A-Test & Consulting Oy:n ja InCar Oy:n asiakaspalveluun ja asiakaspalautteen käsittelyyn.
 
Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteri sisältää puhelunauhoitteita ja sähköposteja sekä näihin liittyviä tunnisteita. 
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja:
 
 • henkilötunnus tai syntymäaika
 • etunimi
 • sukunimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • katuosoite
 • postinumero
 • postitoimipaikka
 • rekisteritunnus
 • mahdollisia arkaluonteisia tietoja 
 
Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakkaan puhelimessa tai sähköpostilla antamat tiedot.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 
Tietoja voidaan luovuttaa Trafille tälle tuotettuihin palveluihin liittyvien yhteydenottojen osalta.
 
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
 
Asiakastietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n tai ETA:n ulkopuolisten kumppaneiden suhteen edellytämme EU-US Privacy Shield -sopimusta tai muuta tietosuoja-asetuksen mukaan hyväksyttyä tapaa.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
 
MANUAALINEN AINEISTO
 
Rekisteristä ei muodosteta manuaalista aineistoa.
 
SÄHKÖISESTI TALLENNETUT TIEDOT
 
Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
Järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne A-Katsastus Groupin tai palvelutarjoajan työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja. Jokainen käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä käsittelevät vain rekisterinpitäjän ja IT-palveluntarjoajien määritetty henkilöstö. Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.
 
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa. Tarkastusoikeutta käyttävän rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeutta voi käyttää veloituksetta kerran kalenterivuoden aikana.
Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon korjaamista Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.
 
Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojensa poistoa
 
Tietoja säilytetään enintään 210 päivää, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Viranomaistehtäviin (Trafi) liittyvää tietoa ei voi vaatia poistettavaksi ennen säilytysajan päättymistä.

Evästeitä koskeva seloste

1.11.2018

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käytön ja trendien analysointiin. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.

Lisäksi käytämme sivustollamme Facebook-pikseliä, jonka avulla kerätään tietoa verkkosivun kävijöistä hyödynnettäväksi Facebook mainonnassa.